Vitamin D và Covid19

24/07/2021 | 57

Tác dụng tuyệt vời của Vitamin D phóng chống Covid

Trong bài giảng này, Zach Murphy, PA-C sẽ trình bày về mối liên quan giữa nồng độ Vitamin D và COVID-19. trình bày tất cả các bằng chứng hiện có về mối liên quan giữa thiếu hụt Vitamin D và COVID-19.

Bạn vui lòng cuộn xuống cuối để xem tất cả các tài liệu tham khảo về mối liên quan giữa thiếu hụt Vitamin D và COVID-19.

 

NGƯỜI GIỚI THIỆU
1) Giảm Vitamin D liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện.
2) Vitamin D giảm liên quan đến tăng yêu cầu thông khí ở bệnh nhân COVID-19.
     a) https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...
     b) https: //www.nature.com/articles/s4158 ...
     c) https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...
     d) https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32927 ...
     e) https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...
     f) https: //www.sciitherirect.com/science ...

3) Vitamin D giảm liên quan đến tăng PCR dương tính với SARS-CoV-2.
     a) https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32397 ...
     b) https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...
     c) https://pmj.bmj.com
     d) https://www.medrxiv.org/content

4) Vitamin D giảm có liên quan đến tăng nồng độ CRP, fibrinogen và D-dimer ở ​​bệnh nhân COVID-19.
     a) https: //www.nature.com/articles/s4159 ...
     b) https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...

5) Vitamin D giảm có liên quan đến giảm thanh thải SARS-CoV-2.
     a) https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32397 ...
     b) https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...
     c) https://pmj.bmj.com
     d) https://www.medrxiv.org/content

6) Vitamin D giảm có liên quan đến người cao tuổi, người Mỹ gốc Phi, người gốc Tây Ban Nha và béo phì.
     a) https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15951 ...
     b) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2997282/
     c) https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20848 ...

7) Vitamin D giảm có liên quan đến sự tồi tệ của các bệnh như CHF, CAD, DM và HTN.
     a) https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...
     b) https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...
     c) https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28341 ...
     d) https: //ods.od.nih.gov/factsheets/Vit ...

8) Vitamin D đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại nhiễm trùng đường hô hấp do virus.
     a) https: //www.bmj.com/content/356/bmj.i ...

Vitamin D Liều lượng:
https: //ods.od.nih.gov/factsheets/Vit ...

Độc tính của Vitamin D: https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...

Miễn dịch học Vitamin D:
a.Cathelicidin:
https: //www.sciasedirect.com/topics / ...
b. Beta Defensins:
https: //en.m.wikipedia.org/wiki/Beta _...
C. Vitamin D và Cytokine:
https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24007 ...
https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti ...
d. Con đường trao đổi chất của vitamin D: Giáo trình Nguyên tắc Hóa sinh của Lehninger

 


Tin tức liên quan

Bình luận